MALİ TABLOLAR

Mali tablolar

Şirketler ve Kurumlar sene devrinden sonra muhasebesini hazırladığında veya kontrolü yapıldıktan sonra Vergi Dairesi, Ticaret Odası veya Bankalar için Mali Tablolar yaptırmalıdır.

Bizler bu Mali Tablo’ları gereksiz bilgilerin haricinde basit, genel görünümlü olarak hazırlamaktayız. Tabiki buradaki hedef yine verimli olarak ve fiyatları düşük tutarak müşterilerimize hızlı bir hizmet sunmaktır.

Ara Raporlar

İsteğe bağlı periyodik olarak sizlerin şirketi veya kurumunuz için raporlar, ara raporlar, mali bütçe ve tahmini bütçeler hazırlamaktayız. Böylelikle gelir gider dengelerini sadece sene bittikten sonra değil, periyodik olarakta bilginizin olmasını sağlamaktayız. Buradan yola çıkarak şirketinizi veya kurumunuzu zamanında yönlendirebilirsiniz.

Sorularınız? Daha fazla bilgi için?